• Укр

  Гірничий вісник

   
 • Укр

  Горный вестник

   
 • Укр

  Mining journal of Kryvyi Rih National University

   
 • Укр

  Bergbauliches informationsblatt der Nationalen Universität Krywyj Rih

   
 • Укр

  Revue gènèrale des mines de l’Universitè Nationale de Kryviї Rih

   

Про журнал

Укр

Вид видання: науковий збірник
Версія видання: друковане
Дата виходу першого номеру: 2003 рік
Періодичність: 2 рази на рік
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію КВ 19155-7955 ПР від 05.07.2012 р.
Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, французька (змішаними мовами)

Науково-технічний збірник внесено до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти науки України № 455 від 15.04.2014 р.). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України В.Л. Вернадського та провідних наукових бібліотек України. Збірник індексується у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

Збірник розраховано на наукових й інженерно-технічних працівників, а також може бути використаний студентами вищих навчальних закладів.

Основною метою журналу «Гірничий вісник» є висвітлення сучасних наукових досліджень, результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності всього наукового співтовариства.

 

Укр

Рубрики:

 • відкриті гірничі роботи
 • підземні гірничі роботи
 • геодезія
 • маркшейдерія
 • геологія та мінералогія
 • охорона праці
 • будівництво та архітектура
 • металургія
 • машинознавство
 • електротехніка
 • управління проектами та програмами
 • інформатика
 • збагачення корисних копалин

Контакти

Видавництво: ДВНЗ “Криворізький національний університет”, науково-дослідна частина

Адреса: вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, Україна, 50002

ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Телефон: +3 8 (0564) 409 61 29