Skip to content

Про журнал

Укр

Вид видання: науковий збірник
Версія видання: друковане
Дата виходу першого номеру: 2003 рік
Періодичність: 2 рази на рік
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію КВ 19155-7955 ПР від 05.07.2012 р.
Мови видання: українська, англійська, німецька, французька (змішаними мовами)

Гірничий вісник – включено до категорії \”Б\” ( Спеціальності наукового видання, включені до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б» станом на 01.1.2020 р. )

Збірник індексується в наукометричних базах даних Google Scholar, Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys та ін., в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України та провідних наукових бібліотек України.

У матеріалах збірника викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

Наукові статті збірника рекомендовані науковим та інженерно-технічним працівникам, студентам, магістрантам й аспірантам.

Основною метою журналу «Гірничий вісник» є висвітлення сучасних наукових досліджень, результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності всього наукового співтовариства.

Укр

Рубрики:

 • відкриті гірничі роботи
 • підземні гірничі роботи
 • геодезія
 • маркшейдерія
 • геологія та мінералогія
 • охорона праці
 • будівництво та архітектура
 • металургія
 • машинознавство
 • електротехніка
 • управління проектами та програмами
 • інформатика
 • збагачення корисних копалин

Контакти

Видавництво: \”Криворізький національний університет\”

Адреса: вул. В. Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Телефон: +3 8 (056) 409 61 29